Opname

Indien u na een intakegesprek kan aansluiten bij een behandelgroep, kan een opname worden ingepland. Er wordt naar gestreefd de wachttijd zo kort mogelijk te houden om iedereen op een zo kort mogelijke termijn te helpen.

Het kortdurende oriënterende programma (8 weken opname) is gericht op exploratie en indicatiestelling.

5 langdurigere behandelgroepen (opnameduur tussen de 4 tot 6 maanden) leggen elk verschillende accenten wat betreft het evenwicht tussen stabiliteit vinden en meer doorwerken naar groei en persoonlijkheidsverandering.

Op de dag dat uw behandeling start, meld u zich aan bij de opnamedienst (gelijkvloerse verdieping, bij het betreden van het gebouw). Vergeet zeker niet uw identiteitskaart en eventuele formulieren (werkgever, mutualiteit…) mee te brengen. Bij de start van uw behandeling krijgt u meer uitleg door één van de medewerkers van de opnamedienst, alsook van de medewerker die u zal begeleiden. Durf gerust vragen te stellen bij onduidelijkheden.

Indien u voor, tijdens of na de behandeling administratieve vragen heeft (bv. facturatie, kosten, ontslagbrief, ...), kan u contact opnemen met de opnamedienst. Dit kan tijdens de kantooruren op het telefoonnummer +32 (0) 16 23 89 60.