Opname

Indien u na een intakegesprek kan aansluiten bij een behandelgroep, kan een opname worden ingepland. Er wordt naar gestreefd de wachttijd zo kort mogelijk te houden om iedereen op een zo kort mogelijke termijn te helpen.

Op de dag dat uw behandeling start, meld u zich aan bij de opnamedienst (gelijkvloerse verdieping, bij het betreden van het gebouw). Vergeet zeker niet uw identiteitskaart en eventuele formulieren (werkgever, mutualiteit…) mee te brengen. Bij de start van uw behandeling krijgt u meer uitleg door één van de medewerkers van de opnamedienst, alsook van de medewerker die u zal begeleiden. Durf gerust vragen te stellen bij onduidelijkheden.

Indien u voor, tijdens of na de behandeling administratieve vragen heeft (bijvoorbeeld: facturatie, ligdagprijs, kosten, ontslagbrief), kan u contact opnemen met één van de medewerkers van de opnamedienst (dienst administratie). Dit kan tijdens de kantooruren op het telefoonnummer 016/23 89 60.