Behandeling

Het behandelaanbod wordt vorm gegeven vanuit het behandelkader voor persoonlijkheidsstoornissen GIT-PD ( Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders).

Het multidisciplinaire behandelteam hanteert verschillende psychotherapeutische benaderingen – zowel verbale als non-verbale. Het therapeutisch aanbod is voornamelijk groepsgericht, met ook multidisciplinaire individuele begeleiding als extra ondersteuning.

Algemeen bestaat het aanbod in o.m. een oriëntering naar een gepast en gespecialiseerd hulpaanbod en/of een verdere intensieve aanpak van het psychisch en emotioneel lijden.