Kompas

Groep Kompas richt zich tot patiënten met diverse problematieken, zoals stemmingsklachten, relationele problemen, aanpassingsproblemen, angst en alcohol, ... waarbij op een herstelgerichte wijze gestreefd wordt naar verduidelijking van hun hulpvraag en probleemgebieden.

In deze groep volgt de patiënt een kortdurend therapeutisch behandelprogramma in groep gedurende 8 weken, waarbij ingezet wordt op observatie, screening, individuele en groepsgesprekken onder leiding van een multidisciplinair team, waarbij er veel aandacht uitgaat naar de context van de patiënt.

Het behandelprogramma beoogt dat eenieders mogelijkheden en krachten verkend worden en dat mensen na deze periode ofwel zelfstandig de draad terug kunnen oppikken, ofwel verder kunnen gaan in een gerichter zorgaanbod.