Kompas

Kompas richt zich tot patiënten met diverse problematieken, zoals stemmingsklachten, relationele problemen, aanpassingsproblemen, angst en alcohol...

De Kompas-groep begeleidt patiënten op een herstelgerichte manier naar verduidelijking van hun hulpvraag en probleemgebieden. Dit gebeurt aan de hand van observatie, screening, individuele en groepsgesprekken o.l.v. een multidisciplinair team, waarbij er veel aandacht uitgaat naar de context van de cliënt.

Kompas biedt een deeltijds therapieprogramma aan voor mensen waarvoor een ambulante therapeutische behandeling ontoereikend is. De deeltijdse dagtherapie duurt maximum 8 weken. Het is de bedoeling dat mensen na deze periode ofwel zelfstandig de draad terug kunnen oppikken, ofwel verder kunnen gaan in een gerichter zorgaanbod.

De werking van Kompas is gericht op vier basisdoelstellingen: in een (1) kortdurend therapeutisch programma, (2) via de combinatie van een individueel traject en een groepsaanbod (3) probleemgebieden verkennen en verduidelijken. Daarnaast beoogt het programma ieders mogelijkheden en krachten te ontdekken, om vandaaruit (4) op verschillende levensdomeinen een richting mee te geven.

De opnameduur (dagbehandeling) bedraagt maximum 8 weken.

Tijdens of na een opname kan worden doorverwezen naar ambulante (na)zorg of (semi)residentiële zorg.