Wetenschappelijk onderzoek

De Alexianen Zorggroep Tienen wil een eigen bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek vormt immers een belangrijke pijler van kwaliteitsvolle zorg, zowel door vernieuwende ideeën aan te reiken als de bestaande zorg te verbeteren via systematisch beoordeling en kritische feedback. Lees in dit verband ook het artikel 'ROM: meting van de effectiviteit van de aangeboden behandelingen'.

De Alexianen Zorggroep Tienen zet regelmatig eigen onderzoeksprojecten op, ontworpen en uitgevoerd door eigen medewerkers. Daarbij kan een beroep worden gedaan op medewerking uit andere instellingen, universiteiten en hogescholen. Ook participeert de organisatie regelmatig aan externe projecten als die belangrijk en relevant zijn voor de eigen werking. In dit kader wordt gestreefd naar samenwerking met diverse universiteiten.

Als achtergrond bij wetenschappelijk onderzoek kunnen de medewerkers een beroep doen op de eigen medische bibliotheek. Voor meer informatie over wetenschappelijk onderzoek kan men steeds terecht bij Eva Dierckx, stafmedewerker onderzoek (eva.dierckx@azt.broedersvanliefde.be)