Dagbehandeling

Het team psychosociaal en emotioneel herstel biedt 4 dagbehandelprogramma's aan:

  • ervaringsgerichte therapie: voor cliënten die inactief zijn (geweest) ten gevolge van een psychotische crisis of een periode van ernstige verwarring, en hierdoor moeilijkheden ondervinden in het beroeps- en sociale leven.
  • kompas: voor diverse problematieken zoals stemmingsklachten, relationele problemen, aanpassingsproblemen, angst en alcohol...
  • krachtgerichte therapie: voor problematieken als angst, depressie, burnout, identiteitsvragen...
  • inzichtgevende therapie: voor cliënten die over onvoldoende basis beschikken om de uitdagingen van het dagdagelijkse leven het hoofd te bieden