Behandelgroepen

Het team psychosociaal en emotioneel herstel biedt behandelprogramma's aan in 6 groepen.

Groep Kompas voor mensen met diverse problematieken, zoals stemmingsklachten, relationele problemen, aanpassingsproblemen, angst en alcohol, ... waarbij op een herstelgerichte wijze gestreefd wordt naar verduidelijking van hun hulpvraag en probleemgebieden.

Groep Kracht voor mensen met een diverse problematiek, zoals angst, depressie, burnout, identiteitsvragen… en biedt een ervaringsgericht programma met focus op de veranderingsbehoefte. Het verkennen en benutten van de eigen krachtbronnen en hulpbronnen in de eigen omgeving staat centraal.

Groep Inzicht voor mensen die door hun vroegere en huidige levensomstandigheden, uitgesproken moeilijkheden hebben om de uitdagingen van het dagelijks leven het hoofd te bieden.

Groep Verbinding voor mensen die gestrand zijn in het leven en waarbij een ondermijnende copingstijl (eetproblematiek, verslavingsproblematiek, …) een gedragsverandering belemmerd.

Groep Uitzicht waar we je schema’s gaan ontdekken en je patronen waarin je vastzit leert begrijpen en veranderen.

Groep Resonantie voor mensen met een (complex) trauma-gerelateerde problematiek die emotioneel overprikkeld zijn en moeilijkheden ervaren in het maken van verbinding met hun eigen lichaam/gevoelens/omgeving.