Klokkenluidersinstrument

Sinds 15 februari 2023 is de klokkenluiderswet van kracht.

Een klokkenluider is een persoon die inbreuken of vermoedens van inbreuken meldt aan personen of organen die actie kunnen ondernemen. Door dit te doen, kan de klokkenluider bijdragen aan het:

  • voorkomen van misbruik, onregelmatigheden en fraude op de werkvloer;
  • oorkomen en onthullen van inbreuken op belangrijke wet- en regelgeving;
  • en schade ten gevolge daarvan vermijden of beperken.

Iedereen kan een bezorgdheid melden.

De klokkenluidersprocedure bestaat aanvullend op alle andere kanalen (zoals de federale ombudsman, federale overheidsdienst, ...) om incidenten, klachten en bezorgdheden te melden.

Je kan een melding ingeven via onderstaande link:
https://tbetienen-broedersvanliefde.sdwhistle.com/nl/home

Hulp nodig met het invullen van de melding? Raadpleeg dan de handleiding.