Disclaimer

De Alexianen Zorggroep Tienen besteedt veel zorg aan zijn website, maar garandeert de juistheid van de informatie niet. De gebruiker van de website dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij/zij daarvan tevoren op de hoogte wordt gebracht. De Alexianen Zorggroep Tienen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Gelieve de organisatie te verwittigen indien u fouten of onvolledigheden vaststelt, zodat deze gegevens zo snel mogelijk worden verbeterd of aangevuld. Contact opnemen met de organisatie kan via alexianentienen@azt.broedersvanliefde.be.

De informatie die de website bevat is niet contractueel bindend.

Via de website van de Alexianen Zorggroep Tienen wordt gelinkt naar externe websites. De organisatie kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of informatie die op deze websites is opgenomen.

De website, met inbegrip van de teksten, logo’s, documenten, afbeeldingen, is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de Alexianen Zorggroep Tienen, of zijn informatieleveranciers. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Alexianen Zorggroep Tienen.