Ombudsdienst

Heeft u opmerkingen, klachten of suggesties?

U kan deze steeds bespreken met een medewerker van de afdeling, of bij de teamcoördinator.

Psychiatrische kliniek - campus Alexianen Tienen

Indien u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is, zijn er twee mogelijkheden:

Interne ombudsdienst

Contacteer Muriel Tilmant of Lieve Smet via 016/80.78.99 of via mail (klachtentienen@azt.broedersvanliefde.be)

Externe ombudsdienst

U kan ook terecht bij de externe ombudsdienst, de heer Jeroen Simaeys. Hij werkt volledig onafhankelijk en is niet in dienst van het ziekenhuis.

  • Telefonisch: 0490/65 48 14
  • Per brief: Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Vlaams-Brabant, Groeneweg 151/8, 3001 Heverlee
  • Per mail: jeroen.simaeys@oogg.be

Op het spreekuur (zonder voorafgaande afspraak): iedere maandag van 13.00 uur tot 15.00 uur in de spreekkamer naast de receptie.

U kan ook iets deponeren in de witte brievenbus aan de glazen inkomdeur of op de afdeling. De ombudspersoon contacteert u dan zo spoedig mogelijk.

De ombudsdienst is ook via chat bereikbaar, en dit elke weekdag tussen 16.00 en 18.00 uur.

Psychiatrische kliniek - Psychotherapeutisch dagcentrum Leuven

Interne ombudsdienst

Contacteer Marleen Peremans via 016/23.89.60 of via mail (marleen.peremans@azt.broedersvanliefde.be)

Externe ombudsdienst

U kan ook terecht bij de externe ombudsdienst, de heer Jeroen Simaeys. Hij werkt volledig onafhankelijk en is niet in dienst van het ziekenhuis.

  • Telefonisch: 0490/65 48 14
  • Per brief: Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Vlaams-Brabant, Groeneweg 151/8, 3001 Heverlee
  • Per mail: jeroen.simaeys@oogg.be

Hestia vzw

Neem contact op met Ariane Dewil, manager vermaatschappelijkte GGZ (ariane.dewil@azt.broedersvanliefde.be - 016/80.75.42).

Interne ombudsdienst

Contacteer Muriel Tilmant of Lieve Smet via 016/80.78.99 of via mail (klachtentienen@azt.broedersvanliefde.be).

Externe ombudsdienst

U kan ook terecht bij de externe ombudsdienst, de heer Jeroen Simaeys. Hij werkt volledig onafhankelijk.

  • Telefonisch: 0490/65 48 14
  • Per brief: Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Vlaams-Brabant, Groeneweg 151/7, 3001 Heverlee
  • Per mail: jeroen.simaeys@oogg.be

WZC Sint-Alexius

Neem contact op met Ruth Neirinck, dagelijks verantwoordelijke (ruth.neirinck@azt.broedersvanliefde.be - 016/80.78.00).

WZC Huize Nazareth

Neem contact op met Paula Langenaekens, dagelijks verantwoordelijke (paula.langenaekens@azt.broedersvanliefde.be - 016/80.28.67).

WZC Passionisten

Neem contact op met Ruth Neirinck, dagelijks verantwoordelijke (ruth.neirinck@azt.broedersvanliefde.be - 016/80.74.11).