Krachtgerichte therapie

De krachtgerichte therapie richt zich tot patiënten met een diverse problematiek, zoals angst, depressie, burnout, identiteitsvragen… en biedt een ervaringsgericht programma met focus op de veranderingsbehoefte. Het verkennen en benutten van de eigen krachtbronnen en hulpbronnen in de eigen omgeving staat centraal.

Binnen de krachtversterkende groepstherapie richt men zich op het onderkennen van de behoeftes aan verandering, het verhelderen van de doelen, het uitvinden van wat werkt om dichtbij de doelen te komen en ten slotte: het doen wat werkt. De cliënt bepaalt de eigen doelen, gericht op de gewenste toekomst. Eigen kracht en hulpbronnen worden ingezet.

Vanuit het hier-en-nu-beleven wordt gezocht naar gepaste oplossingen om volgende stappen te zetten. Wanneer wordt vastgelopen op bepaalde terugkerende patronen, wordt hierop ingezoemd binnen de groepstherapeutische en/of individuele gesprekken.

De opnameduur (dagbehandeling) bedraagt maximum 4 maanden.