Kracht

Groep Kracht is voor mensen met een diverse problematiek, zoals angst, depressie, burn-out, identiteitsvragen… en biedt een ervaringsgericht programma met focus op de veranderingsbehoefte. Het verkennen en benutten van de eigen krachtbronnen en hulpbronnen in de eigen omgeving staat centraal.

Deze groep biedt een behandelprogramma van maximaal 16 weken dat is opgebouwd vanuit het schematherapeutisch kader waarbij we ons richten op het onderkennen van de behoeftes aan verandering en het verhelderen van de doelen.

Vanuit het hier-en-nu-beleven wordt gezocht naar gepaste oplossingen waarbij we 'de gezonde volwassene' kunnen versterken.

Op terugkerende patronen wordt nader ingegaan binnen de groepstherapeutische en/of individuele gesprekken.