Algemeen

Het aanbod in de afdeling te Leuven biedt een deeltijds intensief programma aan in dag of avond/nacht voor volwassenen die op één of meerdere levensdomeinen uit evenwicht zijn geraakt. Het therapeutisch aanbod is voornamelijk groepsgericht, opgedeeld in gespecialiseerde miniteams. Multidisciplinaire individuele begeleiding wordt aangeboden als extra ondersteuning. Door dit specifieke aanbod blijft men als patiënt de regie in eigen handen houden en kan men hierbij zijn sociale rollen in de eigen vertrouwde omgeving blijvend of opnieuw opnemen.

Algemeen bestaat het aanbod in o.m. een oriëntering naar een gepast en gespecialiseerd hulpaanbod en/of een verdere intensieve aanpak van het psychisch en emotioneel lijden. Uiteenlopende problemen, klachten, symptomen en relationele dynamieken kunnen aan bod komen. Er is mogelijkheid tot lotgenotencontact. Verder wordt in nauw overleg naar buiten toe gewerkt, met o.a. zorgpartners, alsook met de betekenisvolle omgeving van de patiënt.

Het team beschikt over bijzondere expertise op vlak van hechting, angst en depressie, psychose, diagnostische testing.