Inzicht

Groep Inzicht richt zich tot mensen die door hun vroegere en huidige levensomstandigheden, uitgesproken moeilijkheden hebben om de uitdagingen van het dagelijks leven het hoofd te bieden.

Deze groep biedt een behandelprogramma in groep van maximaal 6 maanden, waarbij er vanuit een schematherapeutisch kader ingezet wordt op inzicht en beleving.

Er wordt op verkenning gegaan naar de oorsprong van patronen en overtuigingen (schema's) die huidige problemen in stand houden. De groep en het behandelend team helpen bij het leren herkennen, accepteren en tegemoet komen aan de emotionele behoeften, om zodoende tot een correctie van deze patronen te komen.