Inzichtgevende therapie

Onze werking focust zich op inzicht en beleving. Het behandelprogramma richt zich tot patiënten die door hun geschiedenis, onvoldoende basis hebben om de uitdagingen van het dagelijks leven het hoofd te bieden.

We bieden een integrale behandelvisie aan. De nadruk ligt voornamelijk bij het groepstherapeutisch proces, waarbij er gewerkt wordt vanuit een schematherapeutisch kader. Binnen ons multidisciplinair team hebben we eveneens expertise in systeemtherapie en traumaverwerking.

Inzicht en beleving komt aan bod in zowel de verbale als de non-verbale therapie. In interactie met je groepsleden wordt er op verkenning gegaan naar patronen en overtuigingen (schema's) die bepaald zijn door vroegere en huidige levensomstandigheden. Via deze weg worden de emotionele behoeften herkend, geaccepteerd en wordt er ook aan tegemoet gekomen. Naar gelang het proces vordert, zorgt dit voor een mogelijke integratie van de eigen beleving en noden.

We verwachten een bereidheid om zich open te stellen voor een groepstherapeutisch proces, waar gevoelens beleefd worden. Dit houdt eveneens in dat er een actieve en gemotiveerde deelname is tijdens alle sessies.

De dagbehandeling heeft een termijn van maximum 6 maanden. Op verschillende tijdstippen in de behandeling reflecteren we samen over het therapieproces. De verwijzer en naasten worden zo veel mogelijk betrokken in dit proces.