Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon is er speciaal voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten. Zij is medewerker van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid, werkt onafhankelijk en is gebonden aan het beroepsgeheim. De familievertrouwenspersoon werkt als belangenbehartiger en bemiddelaar tussen familie en hulpverleners. Een gesprek met de familievertrouwenspersoon is gratis.

De taken van de familievertrouwenspersoon zijn:

  • bieden van (emotionele) ondersteuning waar die onvoldoende door de betrokken afdeling kan worden verzekerd of als cliënten contact met familie weigeren;
  • een luisterend oor bieden;
  • deskundig doorverwijzen naar gepaste hulpverlening;
  • opvangen van klachten;
  • geven van informatie en advies;
  • signaleren van noden en knelpunten voor familie aan het beleid;
  • sensibilisering;
  • functioneren als belangenbehartiger en bemiddelaar rond knelpunten.

Meer informatie en contact via: info@familieplatform.be

Website Familieplatform - familievertrouwenspersoon