Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon is er speciaal voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten. Zij is medewerker van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid, werkt onafhankelijk en is gebonden aan het beroepsgeheim. De familievertrouwenspersoon werkt als belangenbehartiger en bemiddelaar tussen familie en hulpverleners. Een gesprek met de familievertrouwenspersoon is gratis.

De taken van de familievertrouwenspersoon zijn:

  • bieden van (emotionele) ondersteuning waar die onvoldoende door de betrokken afdeling kan worden verzekerd of als cliënten contact met familie weigeren;
  • een luisterend oor bieden;
  • deskundig doorverwijzen naar gepaste hulpverlening;
  • opvangen van klachten;
  • geven van informatie en advies;
  • signaleren van noden en knelpunten voor familie aan het beleid;
  • sensibilisering;
  • functioneren als belangenbehartiger en bemiddelaar rond knelpunten.

Familievertrouwenspersoon
familievertrouwenspersoon@familieplatform.be
M: 0471/90 79 50
Website Familieplatform - familievertrouwenspersoon

Er loopt momenteel een anonieme bevraging vanuit Familieplatform over de familievertrouwenspersoon. Uw inbreng wordt erg gewaardeerd: ook wanneer u de familievertrouwenspersoon niet kent, is het zinvol om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst invullen, neemt ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag. U kan op elk moment uw deelname stoppen, dit heeft geen invloed op de zorg voor uw familielid of op uzelf. Alle onderzoeksgegevens zullen anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden door Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw.

Lees er meer over via
https://www.alexianentienen.be/nieuws/we-vragen-om-uw-mening.