Lopende onderzoeken

Eigen onderzoeksprojecten

In het kader van “evidence-based” (be)handelen en het kunnen aanbieden van kwaliteitsvolle zorg aan haar cliënten, patiënten en bewoners, wil ook de Alexianen Zorggroep Tienen haar steentje bijdragen, onder meer door het uitvoeren van en participeren aan wetenschappelijk onderzoek.

De Alexianen Zorggroep Tienen zet daarom enerzijds eigen onderzoeksprojecten op, ontworpen en uitgevoerd door eigen medewerkers. Daarnaast participeert de organisatie regelmatig aan externe (onderzoeks)projecten die belangrijk en relevant geacht worden voor de eigen werking. In dit kader daarvan is er een samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen.

Een greep uit de studies die plaatsvonden in 2018:

Naast farmacotherapie en psychotherapie nu ook plaats voor neurocognitieve trainingen?

Gezinsfunctioneren en multi-family therapie bij jongeren met een eetstoornis

Patiëntenparticipatie tijdens multidisciplinaire teambesprekingen in de GGZ. De ontwikkeling van de PAPAT-vragenlijst

Eetstoornissymptomatologie en identiteitsontwikkeling doorheen een therapeutisch traject bij eetstoornispatiënten

Implementatie van een geheugentraining bij depressie

De Validering van de Young Schema Vragenlijst. Focus op disfunctionele schema’s en de relatie met de symptomatologie van eetstoornissen en verslaving.