Lopende onderzoeken

Eigen onderzoeksprojecten

Meten van uitkomsten van zorg

Schemavragenlijst van Young

Gezinsfunctioneren, zorgervaring en multi-family therapy bij jongeren met een eetstoornis

Effectiviteit van “Start to move”

Exploratief onderzoek naar neuropsychologische interventies bij patiënten met een afhankelijkheidsproblematiek: Focus op impulsiviteit

Expertise van cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg. Een onderzoek naar de beleving van ervaringsdeskundigen en hun transitie.

Externe onderzoeksprojecten

Enkele lopende projecten:

  • Onderzoek over temperamentsfactoren bij eetstoornissen (onderzoeker: prof. dr. Laurence Claes, Katholieke Universiteit Leuven)
  • Temperamentskenmerken van jongeren die residentieel zijn opgenomen voor een verslavingsproblematiek (onderzoeker: prof. dr. Laurence Claes en prof. dr. Patricia Bijttebier, Katholieke Universiteit Leuven)
  • ROPI onderzoek “Naar een betere GGZ (Artikel 107): haalbaarheidsstudie” (onderzoeker: Veerle De Jaegere en prof. dr. Chantal Van Audenhove, LUCAS Leuven)
  • Cohortstudie van WZC bewoners in Vlaanderen (onderzoeker: prof. dr. Monique Elseviers, Universiteit Antwerpen)
  • Onderzoek rond eetstoornissen en Identiteit (onderzoeker: prof. dr. Laurence Claes, Katholieke Universiteit Leuven)
  • COFI studie (Comparing policy framework, structure, effectiveness and cost-effectiveness of Functional and Integrated systems of mental health care) (onderzoeker: dr. Pablo Nicaise, Université Catholique de Louvain)