Arbeidscentrum

Sinds 1994 staat het arbeidscentrum mensen met een psychische kwetsbaarheid bij in de zoektocht naar de optimale (her)opname van een maatschappelijke rol. Vanuit de noden en wensen van de cliënt, werkt het team in nauw overleg een herstelbevorderend traject uit, waarbij wordt gestreefd naar een aanbod van “werkvoorbereiding op maat” of “arbeidsattitudetraining”.

Werk op maat

Het arbeidscentrum biedt werk aan, aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de cliënten, voor mensen die geen werk vinden in het gewone en beschermde werkmilieu. Zij kunnen zinvol werk uitvoeren met behoud van het vervangingsinkomen.Werk op maat betekent voor de cliënten die er gebruik van maken, de kans om in een aangename sfeer iets bij te leren, zinvol bezig te zijn, wat leidt tot succeservaringen, meer zelfvertrouwen en zelfwaarde, structuur en stabiliteit, verantwoordelijkheid en het opbouwen van sociale contacten. Het arbeidscentrum zoekt met de cliënt steeds naar een balans tussen draagkracht en draagvlak.

Arbeid als medicijn

Benieuwd hoe cliënten en medewerkers dit traject ervaren? Bekijk dan zeker deze video.

Werkvoorbereiding

Via arbeidsattitudetraining bereidt het arbeidscentrum de cliënt voor op een sociale en arbeidsmarktgerichte (re)integratie, door competenties te onderzoeken en te ontwikkelen of te versterken. Mogelijke trajecten van arbeidsattitudetraining zijn:

  • individuele werkbegeleiding – onderzoek kennis en vaardigheden
  • competentieontwikkeling – inschatting van mogelijkheid tot doorstroming naar betaalde tewerkstelling
  • concrete werksituaties
  • specifieke ondersteuning bij het opbouwen van arbeidsattitudes en –vaardigheden om de overgang naar werk, opleiding of vrijwilligerswerk te maken