Arbeidstrajectbegeleiding

Via arbeidstrajectbegeleiding ondersteunen we cliënten met psychische problemen, al dan niet in opname, in de zoektocht naar betaalde tewerkstelling, opleiding of vrijwilligerswerk. De trajectbegeleiders nemen vooral een coachende rol op, en ondersteunen de cliënten om de nodige kennis, arbeidsvaardigheden en –attitudes te verwerven.