Aanbod

Doelgroep

Het aanbod van trajectbegeleiding richt zich op eenieder met een psychische kwetsbaarheid, die moeilijk werk vindt in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit. Cliënten moeten wel aan volgende criteria beantwoorden:

  • een minimale vorm van psychische stabiliteit hebben
  • over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken
  • woonachtig zijn in de regio Tienen-Leuven-Tervuren
  • gemotiveerd zijn om een activeringstraject op te starten
  • minimum 18 jaar oud zijn

Mensen met een primaire mentale handicap en/of acute verslavingsproblematiek komen niet in aanmerking.

Na een aanmelding en kennismakingsgesprek, wordt nagegaan welke doelstellingen de cliënt voorop stelt, en welke drempels deze eventueel bemoeilijken. Aan de hand van een trajectplanning worden verschillende stappen doorlopen, en kunnen eventueel andere partners worden betrokken.

Beroepsoriëntatie

De trajectbegeleider geeft een realistisch beeld van de arbeidsmarkt en verwerft inzicht in de mogelijkheden en interesses van de cliënt.

Sollicitatietraining

De trajectbegeleider coacht de cliënt bij het opstellen van een cv en sollicitatiebrief en bereidt dit voor aan de hand van tips en rollenspellen.

Arbeidsattitudetraining

De basis van elke tewerkstelling ligt bij de juiste arbeidsattitude, ongeacht de functie of het tewerkstellingscircuit. Via een screening worden de functionele en cognitieve mogelijkheden en beperkingen van de cliënt in kaart gebracht. Op basis daarvan worden gerichte trainingen georganiseerd.

Werkervaringsstage

De beste training gebeurt ‘on the job’. Als de nodige basisvaardigheden en attitudes aanwezig zijn, ondersteunt de trajectbegeleider bij het zoeken naar de gewenste stageplaats om de specifiekere arbeidsvaardigheden aan te leren en de arbeidsattitudes verder te ontwikkelen in een realistische werkomgeving. Zowel de cliënt als de werkgever worden tijdens de stage begeleid.

Loopbaanbegeleiding

Indien de cliënt nog tewerkgesteld is, kan de trajectbegeleider samen met de werkgever uitzoeken of re-integratie bij de werkgever mogelijk is. Vanuit hun expertise reiken de trajectbegeleiders de nodige handvaten aan om met de kwetsbaarheid van de cliënt om te gaan, maar verstrekken zij ook de nodige informatie over loonsubsidies en aanwervingspremies.

Opleiding

Wanneer een doelstelling werd gedefinieerd, maar de nodige kennis of vaardigheden ontbreken, wordt gezocht naar de vorming of opleiding om hieraan te werken.

Vrijwilligerswerk

Als betaald werk niet haalbaar is, wordt de cliënt mogelijk gecoacht naar geschikt vrijwilligerswerk. De cliënt en de werkgever worden gedurende een beperkte periode begeleid in het vrijwilligerswerk.