Werking

Het team biedt gedurende maximaal 4 weken ondersteuning bij acute psychische en/of emotionele crisissituaties, en fungeert daarbij als aanvullende ondersteuning van het bestaande netwerk. Indien nodig kan het team ook ondersteuning bieden bij de verdere uitbouw van een netwerk.

Het mobiel crisisteam tracht zowel cliënt als omgeving/context te ondersteunen, het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te herstellen en indien nodig verdere hulpverlening te installeren. Dit wordt gedaan door het grondig individueel en systemisch in kaart brengen van de crisissituatie en het maximaal ondersteunen en versterken van het aanwezige systeem.

Het MCT biedt zorg op maat en handelt vanuit een herstelgerichte visie waarbij er bij voorkeur opnamevermijdend gewerkt wordt.
De ondersteuning kan zowel in de thuissituatie alsook in een organisatie plaatsvinden.