Aanmelding

Aanmeldingen verlopen via het centrale aanmeldingspunt van het mobiel crisisteam van Leuven. Afhankelijk van de regio van de cliënt, wordt bepaald welk mobiel crisisteam de cliënt opvolgt. Een rechtstreekse aanmelding (door een cliënt) is niet mogelijk. Aanmeldingen verlopen steeds via een professionele hulpverlener.

Na aanmelding en overleg met de superviserend psychiater, vindt er binnen de 48 uur een eerste contact plaats.

Voor een aanmelding kan u dagelijks terecht op het nummer 016/34 26 08