Vragen?

Meer informatie over het gehele zorgaanbod voor geïnterneerden en bijhorende contactgegevens vindt u op de website van de netwerken internering (www.netwerkeninternering.be).

Indien het voor u niet duidelijk is bij welk zorgaanbod u best aanmeldt, dan kan u contact opnemen met de medewerkers van de schakelfunctie. Deze personen zullen u adviseren en wegwijs maken in het zorgaanbod en waar nodig ondersteunen in het uitwerken van een zorgtraject. Indien nodig doen zij ook een uitgebreider onderzoek naar de zorgnoden en aangepaste zorgvorm a.d.h.v. een indicatiestelling. Ook voor andere vragen (informatie, advies, ondersteuning) kan men bij deze medewerkers terecht.

Indien u vragen heeft met betrekking tot een interneringsdossier en hierover overleg wenst met een arts, kan u contact opnemen met de netwerkarts, Dr. Jolien Schildermans, jolien.schildermans@kamillus.broedersvanliefde.be, 0470/96 55 20, 016/45 27 52 (ma-do: 9.00-17.00, vr: 9.00-12.00).

Daarnaast werden netwerkcoördinatoren internering aangesteld. De netwerkcoördinatoren faciliteren de samenwerking tussen verschillende (zorg-, justitie- en welzijns-)partners en staan zo in voor de uitbouw van zorgnetwerken en zorgcircuits. Dit met het oog op een zorgaanbod waarbij de in- en doorstroom van geïnterneerde personen zo optimaal mogelijk verloopt en een maximaal haalbare vorm van maatschappelijke integratie.

Netwerkcoördinator Internering FOD Volksgezondheid Hof van beroep Brussel Nederlandstalig:

Mieke Goyens, mieke.goyens@netwerkeninternering.be, 0476/88 15 56