Algemeen

Het zorgaanbod voor personen met een interneringsstatuut werd o.a. onder invloed van de meerjarenplannen en het masterplan internering (FOD Volksgezondheid – Justitie) aanzienlijk uitgebouwd.
Dit zorgaanbod bevat verschillende facetten zoals residentiële behandeling, mobiele en ambulante begeleiding/behandeling, woonvormen zoals beschut wonen en psychiatrisch verzorgingstehuizen, dagbesteding, …