Behandeling

Vanaf 1 januari 2018 werden 3 ziekenhuisbedden binnen het bestaand behandelaanbod van de afdeling algemene psychiatrie geüpgraded voor personen met een interneringsstatuut met een dubbeldiagnose middelen/verslaving en een bijkomende psychiatrische problematiek. Vanaf 2019 werd dit uitgebreid naar 6 bedden. De vraag tot opname dient hanteerbaar te zijn binnen de setting van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis.

Volgende inclusiecriteria worden gehanteerd:

  • geïnterneerde personen met dubbeldiagnose middelen/verslaving – psychiatrische problematiek
  • geschikt voor open setting
  • gemotiveerd voor intensief en kortdurend programma en/of een groepsgericht behandelprogramma dubbeldiagnose

Deze criteria leiden tot exclusie:

  • daders van seksuele delinquentie
  • verstandelijke beperking / autismespectrumstoornis in die mate waarin behandelprogramma niet geschikt is
  • primaire psychose

Aanmeldingen kunnen worden gericht aan: