WZC Sint-Alexius

WZC Sint-Alexius biedt 60 permanente woongelegenheden, waarvan 11 ROB en 49 RVT, en 5 bedden kortverblijf. Daarnaast zijn er 15 plaatsen in het centrum voor dagverzorging en is er een lokaal dienstencentrum.

Meer info

WZC Sint-Alexius bestaat uit

WZC Sint-Alexius

Woonzorgcentrum

Centrum voor kortverblijf Sint-Alexius

Tijdelijke opvang

Centrum voor dagverzorging Sint-Alexius

Thuisondersteunende dagopvang

Lokaal dienstencentrum Sint-Alexius

Dienstverlening, informatie en vorming

Ouderenexpertiseteam

Expertise in verschillende domeinen

Jongdementie

Warme, gespecialiseerde zorg en ondersteuning