Algemeen

WZC Sint Alexius heeft de bijzondere erkenning om aan 8 personen met jongdementie woonst, zorg en ondersteuning aan te bieden.

Een ervaren en gespecialiseerd multidisciplinair team zet zich dagelijks in om persoonsgerichte zorg en diverse activiteiten aan te bieden, gesteund door vrijwilligers en naasten.

Het team bestaat uit diverse disciplines van onder meer zorgkundigen, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten, ergo- en psychotherapeuten en pastores. Samen zetten zij zich in om bewoners op een warme en zorgzame manier welkom en geliefd te laten voelen, om zich thuis te voelen.