Dit jaar gaat er opnieuw een Reboot-kamp door in Vlaams-Brabant, een kamp voor jongeren die overmatig gamen en nood hebben aan meer offline activiteiten.

Met het reboot-kamp willen de organisatoren jongeren die risicovol of problematisch gamen, stimuleren om op een actieve, creatieve en reflectieve manier op zoek te gaan naar alternatieve vrijetijdsbestedingen samen met leeftijdsgenoten.
Reboot kadert binnen het gedachtengoed van peer support en vroeginterventie.

Aanmelden kan via de website http://www.rebootkamp.be. Nadien volgt een intakegesprek met de ouders en de jongere waarbij gekeken wordt of de jongere in aanmerking komt en zich kan inschrijven.
Raadpleeg zeker de website voor meer informatie. Je vindt er ook een introductiefilmpje: https://www.rebootkamp.be/nl/over-reboot/