Het psychotherapeutisch dagcentrum biedt een kwalitatief behandelaanbod voor volwassenen met persoonlijkheidsmoeilijkheden die op één of meerdere levensdomeinen uit evenwicht zijn geraakt en waarbij ambulante hulp niet voldoende is.

In 2021 werd de werking van het dagcentrum gespiegeld tegenover de zorgnoden in de regio. Op basis van die oefening werd een nieuw aanbod uitgewerkt in de vorm van 6 behandelgroepen met trajecten van 8 weken tot maximaal 6 maanden. De therapieën en modules situeren zich in het behandelkader voor persoonlijkheidsstoornissen GIT-PD ( Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders).

Lees meer over het behandelaanbod van het psychotherapeutisch dagcentrum via https://www.alexianentienen.be/department/team-psychosociaal-en-emotioneel-herstel