De Alexianen Zorggroep Tienen steunt de campagne van Patient Empowerment vzw om de gelijkwaardigheid van zorgvrager en zorgverlener in de kijker te plaatsen.

Patient empowerment is een benadering waarin de zorgverlener de zorgvrager actief betrekt in het eigen zorgproces om tot een gelijkwaardige relatie te komen. Zorgverlener en zorgvrager delen verantwoordelijkheid in wederzijds respect voor elkaars ervaring, informatie en kennis. De aangewezen behandeling komt steeds voort uit de expertise van de zorgverlener; of die moreel haalbaar of aanvaardbaar is bepaalt de zorgvrager.

Deze benadering geeft de zorgvrager de kans om zelf een gewenste hoeveelheid regie op te nemen in het gezondheidsproces, wat kan leiden tot een grotere therapietrouw en minder conflicten over het zorgproces. De zorgvrager wordt echt betrokken, participeert in het eigen gezondheidsverhaal. Er wordt geluisterd en meegeleefd op een menselijke manier.

Binnen de Alexianen Zorggroep Tienen is patiëntenparticipatie een belangrijk onderdeel van de zorgvisie. Onder meer dankzij de samenwerking met de patiëntenraad, de inzet van ervaringsdeskundigen, tevredenheidsbevragingen en wetenschappelijk onderzoek, kunnen we verantwoordelijkheid geven en overnemen in verbondenheid met de patiënt.

Meer informatie over onze visie en benadering van zorg vind je op onze website via https://www.alexianentienen.be/content/over-ons/visie-5.

Op de website van Patiënt Empowerment vzw vind je onder meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek rond dit onderwerp - https://patientempowerment.be/.