Expo 'Kinderspel'

De tentoonstelling ‘Kinderspel’ is gebaseerd op de tweede en gelijknamige dichtbundel van Leen Baeyens; een zoektocht naar een eigenheid, naar de verloren liefde voor het kind in jezelf. Een bundel die gonst van kleine en grote verdrietjes, van vreugde en guitigheid, een spel tussen pijnlijkheid en luchtigheid met warme liefde en respect voor het innerlijk kind als inzet.

Leen liet zich voor deze dichtbundel inspireren door haar ervaringen in de geestelijke gezondheid, eerst als kind van een ouder met een psychiatrische problematiek (KOPP), vervolgens als patiënt, en tot slot ook als moeder van een kind met een ouder met een psychiatrische problematiek.

Patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis Alexianen Tienen lieten zich door de gedichten inspireren, en gingen met heel diverse materialen aan de slag om kunstwerken te creëren die de brug maken naar de gedichten.

Benieuwd?
Kom de tentoonstelling dan zeker bezoeken in de centrale hal van het psychiatrisch ziekenhuis.