Middelenmisbruik en samenhangende problemen

Zorgmodule groep c

De zorgmodule ‘middelenmisbruik en samenhangende problemen’ is een behandelprogramma voor mensen met een afhankelijkheidsprobleem in combinatie met een psychologisch en/of sociaal probleem, zoals een stoornis in het gebruik van alcohol in combinatie met een stemmingsstoornis, of een stoornis in het gebruik van medicatie in het kader van een angststoornis.

De behandelvisie voor afhankelijkheidsproblemen is gebaseerd op het hervalpreventiemodel van Marlett en Gordon. Via psycho-educatie en individuele en groepsgesprekken wordt inzicht gegeven in hoge-risicosituaties (HRS), die maken dat herval in oude patronen mogelijk is.

Het bijkomende psychisch/psychiatrische probleem wordt in kaart gebracht en, indien nodig, wordt een aangepast medisch-psychiatrische en cognitief gedragstherapeutische behandeling aangeboden, in combinatie met andere psychotherapeutische invalshoeken.

Er wordt zowel in groep als individueel aan de problematiek gewerkt. Tijdens het groepstherapeutische programma wordt regelmatig samengezeten om problemen te bespreken en oplossingen uit te werken of iets van elkaar op te steken. Omgaan met hoge-risicosituaties (HRS), de drang naar alcohol en/of medicijnen en/of drugs, de onderliggende psychologische moeilijkheden met de voor- en nadelen van noodzakelijke medicatie, het ontdekken van je negatieve denkpatronen en het reduceren van aanslepende negatieve leefomstandigheden in jouw leefomgeving krijgen de nodige aandacht.

We hechten ook veel belang aan de non-verbale therapie, zoals beweging, creatieve therapie en muziektherapie. Deze therapieën hebben een wetenschappelijk onderbouwde meerwaarde in de aanpak van verslaving en de bijkomende psychische problemen.

Uiteraard kan ook jouw familie of belangrijke derde hier terecht met vragen. Als je dit wenst, worden zij uitgenodigd voor een koppelgesprek, gezinsgesprek, broer/zus gesprek… Om de zes maanden worden er familievergaderingen georganiseerd, waarbij uitleg aan familieleden wordt gegeven. Ze krijgen hiervoor een uitnodiging tijdens de behandeling. Ook is er aandacht voor de kinderen (KOPP-werking).

De groep beschikt over 14 bedden in één of twee persoonskamers, een aparte living, een tv-ruimte en een keuken met eetruimte. 's Middags eten we in het selfservicerestaurant. Als de behandelende arts hiermee instemt, kan op woensdagnamiddag en in de weekends thuis worden geoefend wat tijdens de behandeling wordt geleerd. Verdere praktische info is terug te vinden in de brochure over deze behandelgroep en het huishoudelijk reglement van de afdeling.

De belangrijkste modellen die de afdeling algemene psychiatrie inspireren zijn de herstelvisie, de zelfdeterminatietheorie en het hervalpreventiemodel.

  • Verantwoordelijke arts: dr. Peter Joostens
  • Teamcoördinator: Leen Romme (016/807.511)
  • Maatschappelijk werkers: Mirthe Menten
  • Psychologe: Kim Vos