Familie

Contact met familie vinden we heel belangrijk: het in kaart brengen van de context van vroeger en nu helpt om de crisissituatie en psychische problemen beter te begrijpen.

Familieleden kunnen daarom op gesprek komen bij de verpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker of psychiater, afhankelijk van de nood.

Tevens kan dan informatie gegeven worden over het verloop van de opname en behandeling.

In de behandelgroepen en de herstelgroep worden er familie-avonden georganiseerd, waarbij de familie van alle groepsleden samen worden uitgenodigd. Er wordt dan informatie gegeven over de psychische problemen, de behandeling (medicatie en therapie) en het hersteltraject. Familieleden kunnen dan ook met andere families ervaringen uitwisselen.

Belangrijk is om ook aandacht te hebben voor de kinderen, om hun op een aangepaste wijze te informeren over wat er aan de hand is met mama of papa, en over wat er dan in een psychiatrisch ziekenhuis gebeurt.

Met elke ouder die in behandeling komt, wordt een gesprek voorzien over hoe het met de kinderen gaat. Kinderen kunnen gerust zelf ook op gesprek komen, om kennis te maken met de hulpverleners en vragen te stellen. Er is een kinderkamer ingericht, zodat ouders op een rustige manier met hun kinderen kunnen samenzitten en spelen. Tijdens vakantieperiodes worden familienamiddagen georganiseerd, waarbij de kinderen samen de afdeling en de therapie├źn op een speelse manier leren kennen.