Engagementsverklaring van de vrijwilliger

Als vrijwilliger bij AZT:

 • Schaar ik mij achter de missie, visie en werkingsprincipes van de organisatie.
 • Werk ik mee aan persoonsgerichte zorg, waarbij de mens eerder dan patiënt, cliënt of bewoner, op de voorgrond staat.
 • Streef ik echtheid en gelijkwaardigheid na in mijn contact met anderen.
  Ik luister actief en ben present.
 • Werk ik mee aan verbinding tussen mensen en draag bij aan een warme omgeving voor patiënten, bewoners en cliënten én hun familie, naasten, vrienden, buurtbewoners, ...
 • Ben ik betrouwbaar en werk ik in alle discretie en met respect voor de ander en de organisatie.

Bij AZT bieden we onze vrijwilligers:

 • Inspraak in en betrokkenheid bij de werking.
 • Gepaste verantwoordelijkheid, ondersteuning en omkadering.
 • Waardering en zinvolle inzet, door o.m. vorming, informatie, structuur, aandacht en attenties.
 • De mogelijkheid om te werken aan verbinding met medewerkers en andere vrijwilligers, o.a. door middel van evenementen.