Algemeen

Team jeugd biedt een jeugdpsychiatrisch en orthopedagogisch behandelprogramma voor jongeren vanaf 14 jaar met alcohol- en/of druggebruik of ander verslavingsgedrag. Bijkomende jeugdpsychiatrische, psychologische en socio-emotionele moeilijkheden worden in kaart gebracht en in het behandelplan meegenomen. Om de (re-)integratie in de thuiscontext zo adequaat mogelijk te laten verlopen, werken we samen met onze ziekenhuisschool ‘De Radar’ en wordt de context van nabij betrokken.

Team jeugd heeft voor het behandelaanbod en dagprogramma specifiek expertise opgebouwd in het werken met jongeren die problematisch drugs gebruiken of kampen met een gedragsverslaving (gamen).

Het crisisprogramma is tijdelijk stopgezet. Voor informatie over crisiswerking, kan u terecht bij Yuneco - www.yuneco.be/programma-s-yuneco/yuneco-crisis

Bekijk hier de afdelingsbrochure.

Bekijk zeker ook de website van MSOC voor informatie over een ambulant programma.