Algemeen

Team jeugd biedt 2 verschillende jeugdpsychiatrische behandelprogramma's aan:

  • Lighthouse is een regionale jeugdpsychiatrische behandelgroep waar jongeren vanaf 14 jaar, die vastgelopen zijn op een of meerdere levensdomeinen, terecht kunnen voor een residentieel behandeltraject.
  • Pathways is een supraregionale jeugdpsychiatrische behandelgroep voor jongeren vanaf 14 jaar, die daarenboven een hulpvraag hebben rond middelenmisbruik of ander verslavingsgedrag.

In beide behandelgroepen worden jeugdpsychiatrische, psychologische en socio-emotionele moeilijkheden in kaart gebracht en meegenomen in het behandelplan. Om de (re-)integratie zo adequaat mogelijk te laten verlopen, worden de naasten van nabij betrokken en werken we samen met de ziekenhuisschool 'De Radar'.

Het crisisprogramma is tijdelijk stopgezet. Voor informatie over crisiswerking, kan u terecht bij Yuneco - www.yuneco.be/programma-s-yuneco/yuneco-crisis

Bekijk zeker ook de website van MSOC voor informatie over een ambulant programma.