Algemeen

Het supportteam GGZ Tienen-Leuven stelt, in samenwerking met Alexianen Zorggroep Tienen en de huisartsenkring Tienen, haar GGZ-expertise ter beschikking van de huisartsen en de andere zorgpartners uit de regio, specifiek voor vragen over de inschatting van psychische problemen. Hiertoe biedt het supportteam een concrete probleemanalyse via assessment met eventuele verwijshulp ter ondersteuning van de huisarts.

Het gaat om een aanbod dat versterkend werkt voor Functie 1, het professionaliseren van zorg bij psychische problemen in de eerstelijn. Concreet kunnen huisartsen op korte termijn, flexibel en tijdelijk ondersteund worden voor hun begeleidingsaanbod in de eerstelijn door GGZ-experten (psychologen en psychiaters).Voor hun vragen rond het inschatten en oriënteren van psychische problemen krijgen zij - ter versterking van hun eigen eerstelijnsaanbod- ondersteuning door middel van assessment, een kort en paraat begeleidingsaanbod voor hun patiënt en een vormingsaanbod voor de eerstelijnsprofessionals.

  • Het aanbod rond assessment gebeurt zo laagdrempelig mogelijk: invullen van vragenlijsten via de computer van thuis uit waar mogelijk en stepped care - niet meer dan nodig. Resultaten worden teruggekoppeld aan de patiënt bij de huisarts (in zijn praktijk) of in het supportteam, al dan niet in aanwezigheid van huisarts of andere hulpverleners. Adviezen voor verdere zorg worden geconcretiseerd voor de huisarts. Indien de huisarts of patiënt dit vraagt, wordt ook verwijshulp geboden.
  • Begeleiding wordt slechts kortdurend aangeboden door het supportteam op vraag van de huisarts, en als brug in afwachting van opstart in tweedelijnsteams en bij plots wegvallen van zorg in functie van continuïteit van zorg.
  • Bijkomend verzorgt het supportteam vorming op maat ter versterking van het zorgaanbod van huisartsen en andere eerstelijns- en tweedelijnsprofessionals bij psychische zorgnoden. Gericht op hun vraag is er maximale flexibiliteit op vlak van inhoud, werkvormen, locatie, en leervorm: kennisleren, vaardigheidsleren, casusgericht leren.