Visie van de voorziening waarom kwaliteit belangrijk is en hoe dit wordt gedaan binnen de voorziening

De kerndoelstelling van de Alexianen Zorggroep Tienen is “het optimaliseren van de (geestelijke) gezondheid en de quality of life van de cliënt en zijn/haar familie”. We streven er voortdurend naar om als organisatie “gezond” te blijven en met een team van professionele medewerkers de meest kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden aan onze cliënten en dit in een steeds evoluerende maatschappij en zorglandschap.
Onder het motto “Alles kan beter”, proberen we om continu onze werking en de aangeboden zorg op een objectieve manier, aan de hand van kwaliteitsmetingen, te evalueren en in kaart te brengen. Op basis van die gegevens kan het behandelaanbod en de werking in het algemeen op een gerichte manier geoptimaliseerd worden. We hebben er ook voor gekozen om hierover transparant te zijn en de metingen die in de AZT plaatsvinden, kenbaar te maken aan de buitenwereld.

Resultaten Vlaamse Patiëntenpeiling

De vragenlijst werd ingevuld door 168 patiënten van de psychiatrische Kliniek Alexianen Tienen. Als benchmark (“bench”) hebben we ervoor gekozen het resultaat te tonen van de overige deelnemende psychiatrische ziekenhuizen (n=2783).

Informatie over psychische problemen en behandeling

Inspraak

Therapeutische relatie

Zorg op maat

Organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners

Veilige zorg

Deskundigheid

Patiëntenrechten

Resultaat en evaluatie van zorg

Algemene beoordeling

Reflectie van de voorziening wat goed loopt en wat minder, redenen hiervoor en welke acties hiervoor gepland zijn of reeds gebeurden.

Vanuit de resultaten weerhouden we volgende sterke punten:
(Die vragen waarop de score >= 85 % groen en minder dan 10 % rood)

 • Mijn hulpverleners geven me begrijpelijke uitleg (93 %; therapeutische relatie)
 • Mijn hulpverleners respecteren mij (97 %; therapeutische relatie)
 • Ik heb vertrouwen in mijn hulpverleners (89 %; therapeutische relatie)
 • Ik voel me vrij om mijn hulpverleners vragen te stellen over mijn behandeling en mijn medicatie (92 %; therapeutische relatie)
 • Mijn hulpverleners respecteren mijn privacy (94 %; therapeutische relatie)
 • Mijn hulpverleners gaan uit van mijn mogelijkheden in plaats van mijn beperkingen (86 %; zorg op maat)
 • Mijn hulpverleners moedigen mij aan om mee verantwoordelijkheid voor mijn zorg op te nemen (94 %; zorg op maat)
 • Mijn hulpverleners hebben aandacht voor mijn lichamelijke gezondheid (85 %; zorg op maat)
 • Binnen deze voorziening werken mijn hulpverleners goed samen (87 %; organisatie van zorg en samenwerking)
 • Ik kan vlot een afspraak krijgen met de hulpverleners van deze voorziening (87 %; organisatie van zorg en samenwerking)
 • Ik ben tevreden over de afspraken die gemaakt zijn wanneer het niet goed gaat met mij (85 %; organisatie van zorg en samenwerking)
 • Tijdens het eerste contact stellen mijn hulpverleners zich voor met naam en functie (90 %; veilige zorg)
 • Ik voel me veilig tijdens mijn behandeling (88 %; veilige zorg)
 • Ik vind dat mijn hulpverleners goed reageren wanneer ik zeg dat het niet goed gaat met mij (89 %; veilige zorg)
 • Ik vind mijn hulpverleners goed in hun job (91 %; veilige zorg)
 • Mijn hulpverleners vragen mijn toestemming om info over mij met externe hulpverleners te delen (86 %; patiëntenrechten)
  Samengevat scoort onze voorziening vooral hoog op die topics die te maken hebben met het in stand houden van een goede therapeutische relatie, met het bieden van zorg op maat voor de cliënt, met het goed samenwerken van de hulpverleners en met het aanbieden van veilige zorg.

Samengevat scoort onze voorziening vooral hoog op die topics die te maken hebben met het in stand houden van een goede therapeutische relatie, met het bieden van zorg op maat voor de cliënt, met het goed samenwerken van de hulpverleners en met het aanbieden van veilige zorg.

Vanuit de resultaten weerhouden we de volgende actiepunten/werkpunten:
(= die vragen waarop de score <70 % groen )

 • Info over psychische problemen
 • Info over mogelijke behandelingswijzen
 • Info over medicatie en mogelijke bijwerkingen
 • Vooraf info over de kosten van de opname
 • Samenwerking met externe hulpverleners (huisarts, psychotherapeut, OCMW, …)
 • Mogelijkheid om een andere hulpverlener te kiezen
 • Info over het recht om een tweede mening te vragen

Samengevat valt op dat onze organisatie nog sterk kan verbeteren op het vlak van het geven van voldoende info en de samenwerking met externe hulpverleners.