De kliniek zat sinds de deelaccreditatie in 2015 niet stil! De 5 gespecialiseerde afdelingen van de psychiatrische kliniek werkten de afgelopen jaren departementsoverschrijdend rond meer dan 700 normcriteria, om de zorgverlening nog beter en veiliger te organiseren. Zo is er onder andere een uitgebreid intern toetsingssysteem geïmplementeerd, worden de patiënt en zijn familie nauwer betrokken bij patiëntveiligheidsthema’s, zijn er extra veiligheden ingebouwd in het medicatieproces om er voor te zorgen dat de juiste medicatie op het juiste moment bij de juiste patiënt terecht komt, en zijn verschillende processen verbeterd, waaronder suïcidepreventie, valpreventie en zorgcommunicatie.

Een auditorenteam beoordeelde in juni de werking aan de hand van patiënten- en organisatietracers, en dit gedurende 4 dagen. In totaal werd aan 690 van de 707 normcriteria voldaan, d.i. een score van 97,6 %.