Het Rode Neuzen Fonds helpt over heel Vlaanderen inloophuizen (‘Overkop’) uitbouwen voor jongeren die het psychisch iets moeilijker hebben. Goed toegankelijke, aantrekkelijke huizen waarvan de jongeren de werking en inrichting en activiteit mee kunnen bepalen. Het OverKophuis richt zich voornamelijk tot jongeren tussen 15 en 25 jaar oud.

De jongeren kunnen in de huizen terecht voor een ruime waaier aan activiteiten, voornamelijk buiten de schooluren. In het huis is ook een therapeutisch aanbod ingebed, waarvoor de organisatie een beroep doet op professionele therapeuten. Vanuit het huis kunnen jongeren worden toegeleid naar andere gespecialiseerde settings indien nodig. Er wordt in een samenwerkingsverband gewerkt met professionelen en met ondersteuning van vrijwilligers.

Na afloop van Rode Neuzen Dag in 2016 konden organisaties zich inschrijven om via het Rode Neuzen Fonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, hun schouders te zetten onder een OverKophuis in hun provincie.

De jury, onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, maakte op donderdag 8 juni 2017 bekend dat Genk, Gent, Mechelen, Oostende en Tienen een OverKop-huis zouden openen.

In Tienen betreft het een samenwerkingsverband met het collectief van De Wissel, CAW Oost-Brabant en de Alexianen Zorggroep Tienen. Het samen creëren van een (t)huis staat centraal. Pop-up LOODS in de Ooievaarstraat wordt samen met de jongeren omgetoverd tot een bruisende ontmoetingsplaats, en opende voor het eerst de deuren op 29 november.

OverKop wordt daarnaast ook een digitale plek. Via www.overkop.be kunnen jongeren hun hart luchten bij een professioneel opgeleid team van vrijwilligers. De bedoeling is een snelle en rechtstreekse doorverwijzing naar de juiste hulpverlening.

Openingsuren, activiteiten… worden aangekondigd via de Facebookpagina www.facebook.com/OTienen