Elk jaar reikt de Beroepsvereniging voor Zorgpastores een Prijs van de Spirituele Zorg uit. Het ene jaar wordt de prijs overhandigd aan een pastor of pastorale dienst voor de uitdrukkelijke inzet voor de spirituele dimensie, het andere jaar wordt de prijs uitgereikt aan een niet-pastor die vanuit de eigen expertise aandacht vraagt voor de spirituele dimensie in de zorg.

Dit jaar bekroonde de vereniging dokter An Haekens, medisch directeur en beleidsarts van team ouderen binnen de Alexianen Zorggroep Tienen.

Als beleidsarts ouderenpsychiatrie in Tienen pleit ze voor een sterke integratie van pastores binnen het team en het ethisch comité’, klinkt het in het juryrapport. ‘Daarnaast hecht ze waarde aan een nauwe samenwerking tussen pastores en psychologen om zo de beide beroepsdisciplines te kunnen versterken. Wanneer alle ‘medische hoop’ verdwenen is, zet ze sterk in op het zoeken naar krachtbronnen bij zorgvragers, waarvoor ze in overleg gaat met pastores en psychologen. Ze vertrekt hiervoor vanuit een holistisch mensbeeld en organiseert workshops voor zorgverleners over existentiële en spirituele thema’s bij ouderen. Hiermee wil ze benadrukken dat spirituele zorg in wezen gedeelde zorg is. Ten slotte probeert An Haekens ook bij te dragen aan onderzoek door medewerkers zelf te laten nadenken over belangrijke items op de werkvloer zoals seksualiteit, intimiteit en suïcide bij ouderen.’

Door de huidige coronamaatregelen kon de prijs niet worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse congresdag van de beroepsvereniging, maar mochten de zorgpastores van de Alexianen Zorggroep Tienen de prijs bekendmaken.

Medewerker Francis Baumans zorgde voor de muzikale omkadering, met het zelf gecomponeerde lied ‘Ik ben zo blij dat gij hier bent’.