Update - 11/09/2020

Bezoekregeling

Opgelet: bezoekers uit de regio's met code rood of code oranje worden tijdelijk niet toegelaten in onze organisatie!

Bezoekers die de straten van de stad Tienen moeten doorkruisen om onze organisatie te bereiken, raden we aan om de website van de stad te raadplegen. Een overzicht van de regelgeving voor het dragen van een mondmasker in de stad kan je bekijken via deze link: https://www.tienen.be/corona#mondmaskers

Psychiatrische kliniek

Binnen de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen wordt bezoek op volgende manier georganiseerd:

 • Per afdeling worden wekelijks vaste bezoekmomenten voorzien.
 • De bezoeken gaan door in de cafetaria, waar de nodige voorschriften rond social distancing kunnen worden gerespecteerd.
 • Meerdere bezoekers kunnen tegelijkertijd op bezoek komen, maar steeds na voorafgaande afspraak.
 • Minstens 14 dagen voorafgaand aan het bezoek vertoonde de bezoeker geen symptomen zoals hieronder beschreven:
  minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest; kortademigheid; pijn aan de borstkas; acute veranderingen in smaak of geur zonder duidelijke oorzaak;
  OF
  minstens twee van de volgende symptomen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; verkoudheid/neusloop; keelpijn; hoofdpijn; geen eetlust; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak; verergering van langdurige of wederkerende symptomen aan de luchtwegen (COPD, astma, chronische hoest…)
  OF
  de bezoeker reisde niet naar een zone met code oranje of rood
 • Elke bezoeker draagt, net als de patiënt, een mondmasker.
 • Een bezoek duurt 45 minuten.

Woonzorgcentra

 • Voor bezoek aan WZC Sint-Alexius kan een afspraak voor cafetariabezoek of kamerbezoek worden ingepland via 016/80 78 23 of 016/80 78 17.
 • Voor bezoek aan WZC Passionisten kan een cafetariabezoek worden ingepland via 016/80 74 15. Kamerbezoeken gaan door volgens afspraak met de familieleden.
 • Voor bezoek aan WZC Huize Nazareth kan een afspraak worden ingepland via de online module.

De directie vraagt uitdrukkelijk om de afspraken rond de bezoekregeling te respecteren, en dit zowel voor de veiligheid van de patiënt en bewoner, de zorgmedewerkers als van familie.

Beperkt aanbod - lokale dienstencentra

De lokale dienstencentra van de Alexianen Zorggroep Tienen organiseren een beperkt aanbod aan activiteiten. Meer informatie hierover is terug te vinden onder 'Activiteiten'.

Ook het seniorenrestaurant wordt is geopend in de verschillende voorzieningen:

 • LDC Sint-Alexius voorziet het seniorenrestaurant op maandag-woensdag-vrijdag, na reservatie (016/8080 78 17).
 • LDC Passionisten opent het seniorenrestaurant in een eerste fase enkel voor de bewoners van de assistentiewoningen.
  Andere senioren kunnen terecht in het seniorenrestaurant van LDC Sint-Alexius, na reservatie (016/80 78 17).
 • LDC Huize Nazareth zal eveneens openen op maandag-woensdag-vrijdag na reservatie (016/80 29 32).