Update - 30/03/2020.

Binnen de Alexianen Zorggroep Tienen werden de eerste COVID 19-besmettingen vastgesteld. Het betreft een bewoner van WZC Huize Nazareth en een patiënt van de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen.
De medewerkers zijn de voorbije weken extra alert op mogelijke symptomen; patiënten en bewoners met symptomen worden meteen in kamerquarantaine geplaatst. Afgelopen weken werd op elke campus ook een aparte quarantaine-vleugel ingericht, om besmette patiënten of bewoners naartoe te verhuizen en de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Beide patiënten worden goed opgevolgd.
De dagelijkse activiteiten en zorgen voor de andere patiënten en bewoners blijft doorlopen.

Verlenging algemeen bezoekverbod

Het algemeen bezoekverbod voor de woonzorgcentra en de afdelingen van het ziekenhuis wordt verlengd tot en met 1 mei. Enkel voor minderjarige patiënten kan een uitzondering worden toegestaan (cf. de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid).
De directie vraagt uitdrukkelijk om dit bezoekverbod te respecteren, en dit zowel voor de veiligheid van de patiënt en bewoner, de zorgmedewerkers als van familie.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe mediamogelijkheden om contact met familie en vrienden te houden.
Pakketjes die worden bezorgd door externe leveranciers of door familie, zullen aan de receptie door een contactpersoon in ontvangst worden genomen en bezorgd.

Supportteam - daghospitaal - sluiting verlengd tot 1 mei

De annulatie van consultaties van het supportteam wordt verlengd tot 1 mei. Enkel ambulante consultaties in de polikliniek van het ziekenhuis, die strikt noodzakelijk zijn, kunnen doorgaan. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de hygiënemaatregelen (verschillende wachtruimtes, geen groepen…).
Cliënten waarvan de consultatie wordt geannuleerd, worden hiervan verwittigd!
De activiteiten van de daghospitalen stoppen volledig, ook tot 1 mei. Cliënten worden wel telefonisch opgevolgd.
Het supportteam biedt in tussentijd wel online consulten aan. Aanmeldingen verlopen via 0477/78 09 88.

Activiteitencentrum / ontmoetingscentrum / overHoophuis - sluiting tot 1 mei

Het activiteitencentrum, het ontmoetingscentrum en het overHoophuis sluiten de deuren tot en met 1 mei.

Opnamestop in woonzorgcentra

Het Agentschap Zorg en Gezondheid voerde een opnamestop in voor nieuwe bewoners in woonzorgcentra. Opname is enkel nog mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Met vragen hierover kan u contact opnemen met de medewerkers van de opnamedienst of met de dagelijks verantwoordelijke.

Sluiting lokale dienstencentra tot 1 mei

De lokale dienstencentra sluiten de deuren tot en met 1 mei. Dit betekent dat alle geplande activiteiten, maar ook de seniorenrestaurants, tot die datum worden afgelast.