Update - 15/05/2020.

Binnen de Alexianen Zorggroep is de situatie omtrent de coronabesmettingen stabiel.

Op de schakelzorgafdeling worden momenteel 6 patiënten verzorgd, door medewerkers van de Alexianen Zorggroep Tienen, het Wit-Gele Kruis, UPC Sint-Kamillus, Ferm, Familiehulp, I-mens, zelfstandige verpleegkundigen, stad Tienen, Idewe, RZ Tienen, huisartsen, kinesitherapeuten en medewerkers van mutualiteiten.

Versoepeling algemeen bezoekverbod: overgang naar beperkt bezoek

Psychiatrische kliniek

De overheid kondigde aan dat vanaf maandag 11 mei onder strikte voorwaarden opnieuw bezoek kan worden toegelaten in de psychiatrische ziekenhuizen.

Binnen de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen zal het bezoek op volgende manier kunnen plaatsvinden:

 • Per afdeling worden wekelijks vaste bezoekmomenten voorzien.
 • De bezoeken gaan door in de cafetaria, waar de nodige voorschriften rond social distancing kunnen worden gerespecteerd.
 • Bezoek wordt georganiseerd voor 1 bezoeker (steeds dezelfde), en voor minderjarige patiënten 2 bezoekers (maar slechts 1 bezoeker per bezoek), die het bezoek op voorhand aanvraagt via de link die vanaf maandag 11/05 via de website beschikbaar zal zijn, en zich bereid verklaart het bezoekersregister in eer in te vullen.
 • Minstens 14 dagen voorafgaand aan het bezoek vertoonde de bezoeker geen symptomen zoals hieronder beschreven:
  minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest; kortademigheid; pijn aan de borstkas; acute veranderingen in smaak of geur zonder duidelijke oorzaak;
  OF
  minstens twee van de volgende symptomen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; verkoudheid/neusloop; keelpijn; hoofdpijn; geen eetlust; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak; verergering van langdurige of wederkerende symptomen aan de luchtwegen (COPD, astma, chronische hoest…)
 • Elke bezoeker draagt, net als de patiënt, een mondmasker.
 • Een bezoek duurt 45 minuten.
 • Tijdens het bezoek is het overhandigen van pakjes niet toegelaten. Bagage/was… (geen verse producten!) dienen voor het bezoek aan het onthaal te worden overhandigd.

Woonzorgcentra

In de woonzorgcentra wordt bezoek toegestaan vanaf maandag 18 mei.
Deze bezoekregeling zal eveneens aan strenge criteria onderworpen worden, die in de loop van volgende week zullen worden bekendgemaakt.

De directie vraagt uitdrukkelijk om de afspraken rond de bezoekregeling te respecteren, en dit zowel voor de veiligheid van de patiënt en bewoner, de zorgmedewerkers als van familie.

Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe mediamogelijkheden om contact met familie en vrienden te houden.

Pakketjes die worden bezorgd door externe leveranciers of door familie, zullen aan de receptie door een contactpersoon in ontvangst worden genomen en bezorgd.

Supportteam - daghospitaal - heropstart

Op maandag 18 mei hervatten de consultaties van de polikliniek en het supportteam.

Vóór 18 mei worden in de polikliniek van het ziekenhuis enkel ambulante consultaties georganiseerd in de polikliniek van het ziekenhuis die strikt noodzakelijk zijn. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de hygiënemaatregelen (verschillende wachtruimtes, geen groepen…). Cliënten waarvan de consultatie wordt geannuleerd, worden hiervan verwittigd!
De activiteiten van de daghospitalen zullen in de loop van de volgende weken heropstarten. Momenteel vinden telefonische consultaties plaats. Cliënten zullen eveneens telefonisch worden gecontacteerd in het kader van een heropstart.

Vóór 18 mei is ook het supportteam nog steeds enkel online beschikbaar, aanmeldingen verlopen via 0477/78 09 88.

Vanaf 18 mei zullen verschillende preventieve maatregelen worden gehanteerd:

 • Op de dag van de afspraak wordt u opgebeld door de medisch secretaresse om u te bevragen naar mogelijke symptomen in de afgelopen 14 dagen, zowel bij uzelf als bij uw gezinsleden. In geval er symptomen aanwezig zijn (geweest), zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.
 • Gelieve het uur van afspraak zo goed mogelijk te respecteren, en bij aankomst de arts op te bellen. De wachtzaal zal gesloten zijn.
 • De aanwezigheid van maximum 1 begeleider is toegestaan.
 • De consultatie gaat door met mondmasker. Gelieve dit mondmasker zelf mee te brengen en te dragen bij binnenkomst in de lokalen van het ziekenhuis.

Activiteitencentrum / ontmoetingscentrum – heropening op maandag 11 mei

Het activiteitencentrum en het ontmoetingscentrum hervatten op maandag 11 mei hun activiteiten. Zij nemen hierbij ook strenge maatregelen in acht om de veiligheid van elke medewerker en cliënt te kunnen bewaken.

overHoophuis – heropening 18 mei

Het overHoophuis zal de activiteiten heropstarten vanaf maandag 18 mei.

Opnamestop in woonzorgcentra

Het Agentschap Zorg en Gezondheid voerde een opnamestop in voor nieuwe bewoners in woonzorgcentra. Opname is enkel nog mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Met vragen hierover kan u contact opnemen met de medewerkers van de opnamedienst of met de dagelijks verantwoordelijke. Deze stop geldt tot en met 17 mei.

Centrum voor dagverzorging - heropening 02 juni

Het centrum voor dagverzorging herneemt de activiteiten vanaf dinsdag 2 juni.

Sluiting lokale dienstencentra tot 7 juni

De lokale dienstencentra sluiten de deuren tot en met 7 juni. Dit betekent dat alle geplande activiteiten, maar ook de seniorenrestaurants, tot die datum worden afgelast.