Update - 18/06/2020.

Versoepeling algemeen bezoekverbod: overgang naar beperkt bezoek

Psychiatrische kliniek

Sinds 11 mei is bezoek onder strikte voorwaarden opnieuw toegelaten in de psychiatrische ziekenhuizen.

Binnen de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen zal het bezoek op volgende manier kunnen plaatsvinden:

 • Per afdeling worden wekelijks vaste bezoekmomenten voorzien.
 • De bezoeken gaan door in de cafetaria, waar de nodige voorschriften rond social distancing kunnen worden gerespecteerd.
 • Bezoek wordt georganiseerd voor 1 bezoeker (steeds dezelfde), en voor minderjarige patiënten 2 bezoekers (maar slechts 1 bezoeker per bezoek), die het bezoek op voorhand aanvraagt.
 • Minstens 14 dagen voorafgaand aan het bezoek vertoonde de bezoeker geen symptomen zoals hieronder beschreven:
  minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest; kortademigheid; pijn aan de borstkas; acute veranderingen in smaak of geur zonder duidelijke oorzaak;
  OF
  minstens twee van de volgende symptomen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; verkoudheid/neusloop; keelpijn; hoofdpijn; geen eetlust; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak; verergering van langdurige of wederkerende symptomen aan de luchtwegen (COPD, astma, chronische hoest…)
 • Elke bezoeker draagt, net als de patiënt, een mondmasker.
 • Een bezoek duurt 45 minuten.
 • Tijdens het bezoek is het overhandigen van pakjes niet toegelaten. Bagage/was… (geen verse producten!) dienen voor het bezoek aan het onthaal te worden overhandigd.

Woonzorgcentra

In de woonzorgcentra is bezoek toegestaan sinds maandag 18 mei.

 • Voor bezoek aan WZC Sint-Alexius kan een afspraak worden ingepland via 016/80 78 23 of 016/80 78 17.
 • Voor bezoek aan WZC Passionisten kan een afspraak worden ingepland via 016/80 74 15.
 • Voor bezoek aan WZC Huize Nazareth kan een afspraak worden ingepland via de online module.

De directie vraagt uitdrukkelijk om de afspraken rond de bezoekregeling te respecteren, en dit zowel voor de veiligheid van de patiënt en bewoner, de zorgmedewerkers als van familie. Sinds 10 juni wordt bezoek van 2 familieleden per bezoek toegestaan. Een bezoek kan enkel op afspraak doorgaan.

Pakketjes die worden bezorgd door externe leveranciers of door familie, zullen aan de receptie door een contactpersoon in ontvangst worden genomen en bezorgd.

Opnames in woonzorgcentra

Opnames in de woonzorgcentra zijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Met vragen hierover kan u contact opnemen met de medewerkers van de opnamedienst of met de dagelijks verantwoordelijke.

Centrum voor dagverzorging - heropening 8 juni

Het centrum voor dagverzorging hernam de activiteiten vanaf maandag 8 juni. Dit gebeurt uitsluitend na telefonische afspraak.

Heropening lokale dienstencentra - vanaf 3 juli

De lokale dienstencentra van de Alexianen Zorggroep Tienen zullen vanaf vrijdag 3 juli opnieuw een beperkt aanbod aan activiteiten organiseren. Meer informatie hierover is terug te vinden onder 'Activiteiten'.

Ook het seniorenrestaurant wordt vanaf 3 juli opnieuw geopend: LDC Sint-Alexius voorziet het seniorenrestaurant op maandag-woensdag-vrijdag, na reservatie (016/8080 78 17); LDC Passionisten opent het seniorenrestaurant in een eerste fase enkel voor de bewoners van de assistentiewoningen, en LDC Huize Nazareth zal eveneens openen op maandag-woensdag-vrijdag na reservatie (016/80 29 32).