Op deze pagina vindt u een overzichtstabel met de momenten waarop er kamer- of cafetariabezoek wordt georganiseerd. Naast enkele algemene regelgevingen herhalen we per WZC de specifieke regelingen die eerder al per brief werden verspreid.

Klik hier om de tabel in een apart venster te openen.

Algemeen

Het bezoek in onze woonzorgcentra wordt deze week hervat: voor WZC Sint-Alexius vanaf donderdag 04/02, voor WZC Passionisten vanaf vrijdag 05/02 en voor WZC Huize Nazareth vanaf 06/02.

Aan het onthaal dient u een registratieformulier in te vullen. Door deze registratie verklaart u zich automatisch akkoord met onze verklaring op eer.

Kamerbezoek

Het kamerbezoek wordt beperkt tot 1 vaste persoon.

Op dit moment beschouwen we de mantelzorger als de vaste bezoeker. Indien er voor uw familielid geen mantelzorger werd aangesteld, kijken we naar de eerste vaste bezoeker die op het registratieformulier is genoteerd.

Gelieve u rechtstreeks naar de kamer van uw familielid te begeven, en niet naar de gemeenschappelijke ruimte of andere kamers te gaan. Indien uw familielid niet aanwezig zou zijn in de kamer, kan u de medewerkers verwittigen via het beloproepsysteem op de kamer.

Gelieve ook steeds de deur van de kamer open te houden zodat de kamers voldoende geventileerd worden.

Extra instructies vindt u na de algemene informatie per woonzorgcentrum terug.

Verlaten van het woonzorgcentrum

Het is mogelijk om in de nabije omgeving van het woonzorgcentrum een wandeling te maken met de bewoner (enkel in aanwezigheid van de vaste bezoeker). Een verplaatsing naar de thuisomgeving, een autorit… wordt niet toegestaan.

WZC Huize Nazareth – specifieke regeling

U kan via de website www.alexianentienen.be een afspraak maken voor een kamerbezoek, of via het onthaal van de Alexianen Zorggroep Tienen op 016/80 75 11.

In Huize Nazareth zijn geen cafetariabezoeken mogelijk.

Voor het bezoek blijven de 2 aparte ingangen geopend: bezoekers voor de afdeling Sint-Franciscus en Sint-Jozef kunnen terecht via het Prieeltje, terwijl de schuifdeur tussen Sint-Elisabeth en Heilig-Hart voorbehouden blijft voor de toegang tot deze afdelingen.

WZC Passionisten – specifieke regeling

In WZC Passionisten is zowel kamerbezoek als cafetariabezoek mogelijk, steeds door 1 persoon, na afspraak op het nummer 016/80 74 15 of 016/80 74 14 (tussen 8.30 uur en 16.00 uur).

Kamerbezoek is mogelijk op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens tussen 14.00 en 18.00 uur.

Cafetariabezoek wordt georganiseerd op maandag-, woensdag- en zondagnamiddag, van 14.00 tot 15.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur.

Voor de afdeling Janneken is er een aparte bezoekersregeling, die individueel met het zorgteam wordt afgesproken.

Wanneer u vertrekt, volgt u de daartoe aangeduide uitgang (dit is een andere dan de ingang). Wij vragen u ook om u dan op het registratieblad ‘uit’ te schrijven: door het vertrekuur te noteren, hebben onze medewerkers een extra controle op het aantal mensen dat in ons woonzorgcentrum aanwezig is.

Sint-Alexius– specifieke regeling

Om groepen mensen op eenzelfde plaats te vermijden, werken we op afspraak. U kan telefonisch uw bezoek doorgeven op 016/80 78 23 of 016/80 78 17, elke werkdag tussen 8.30 en 16.00 uur.

Kamerbezoek is mogelijk voor 1 vaste bezoeker, en dit op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens tussen 14.00 en 20.00 uur; en op zondag tussen 17.00 en 20.00 uur.

Voor 1 ander contact (niet de vaste bezoeker) wordt cafetariabezoek georganiseerd op maandag-, woensdag- en zondagnamiddag.

Wanneer u vertrekt, volgt u eveneens de meest directe weg naar de uitgang. Wij vragen u ook om u dan op het registratieblad ‘uit’ te schrijven: door het vertrekuur te noteren, hebben onze medewerkers een extra controle op het aantal mensen dat in ons woonzorgcentrum aanwezig is.

Veiligheidsvoorschriften

Elke bezoeker draagt een chirurgisch mondmasker. Indien u bij uw vertrek thuis een nieuw mondmasker heeft aangedaan, kan u dit aanhouden. Indien u niet over een chirurgisch mondmasker beschikt, kan u dit bij aankomst aankopen, tegen 0,50 EUR/stuk.

Gelieve als bezoeker steeds het mondmasker aan te houden, tenzij plexiglas aanwezig is. Fysiek contact is mogelijk, maar probeer dit te beperken en hou daarnaast steeds voldoende afstand. Bij binnenkomst in het woonzorgcentrum besteden we ook extra aandacht aan de handhygiëne. Bezoekers wassen of ontsmetten hun handen voor en na het bezoek.

Indien u ziektesymptomen heeft, in contact kwam met een mogelijk covid-besmette persoon of zelf positief heeft getest op covid-19, vragen wij u om uw bezoek 14 dagen uit te stellen. We vragen u ook om thuis uw temperatuur te nemen voor u komt en bij verhoogde temperatuur niet te komen.

Wij vragen u eveneens om tijdens uw bezoek geen eten of drinken te nuttigen, of aan uw familielid te geven. Ondersteunen bij het eten, gebeurt enkel door een medewerker, die hiervoor over de nodige instructies beschikt op vlak van veiligheid.