De maatschappelijk werkster start met een korte voorstelling van de werking en de taken van de dienst ouderenzorg.Nadien geeft zij een algemeen overzicht van alle mogelijke vergoedingen waarop de 65-plusser recht heeft als hij/zij ernstige problemen krijgt op vlak van zelfredzaamheid. Na deze gezamenlijke informatie kan iedereen die dat wenst nog tot 16 u een apart gesprek hebben met 1 van de 3 aanwezige maatschappelijk werksters om zijn/haar individuele situatie en zorgnood te bespreken.