Veranderingscirkel: veranderen van levensstijl

Tijdens de informatiesessie over de 'veranderingscirkel' wordt dit hulpmiddel aangewend om het veranderingsproces te begrijpen en er beter mee om te gaan. Veranderen van levensstijl (stoppen met hardnekkige, ongezonde gewoontes of een verslaving, meer bewegen of meer initiatief nemen, het doorbreken van patronen...) is vaak moeilijk: een proces van vallen en opstaan.

Herman Hacour geeft inzicht in dit proces.

De infosessie is gericht op steunfiguren, familieleden, mantelzorgers en het natuurlijke netwerk rond de cliënt.