Studiedag 'Herstelbenadering in de ouderenzorg: what's in a name?'

De herstelbenadering kent binnen de geestelijke gezondheidszorg een enorm succes. Kern van deze benadering is de vraag hoe iemand ondanks een ernstige psychische kwetsbaarheid toch de draad van het leven kan opnemen en weer ‘zin’ kan ervaren. Dit vraagt veel van de betrokkene, maar vereist ook een bepaalde attitude van hulpverleners. De presentiebenadering, waarbij de relatiedimensie primordiaal is, is hiervoor erg inspirerend. Naast het ‘persoonlijk herstel’ is er het ‘sociaal herstel’, of (weer) een plek in de samenleving krijgen.

Tijdens deze studiedag wordt nagegaan wat herstelondersteunende zorg voor de ouderenzorg te bieden heeft: in de voormiddag gaan gerenommeerde (internationale) sprekers dieper in op de herstelbenadering, de ‘sociale benadering dementie’, en de vraag of de herstelbenadering handvaten kan bieden voor de alsmaar toenemende problematiek van levensmoeheid. In de namiddag gaan we concreet aan de slag: de presentiebenadering en aandacht voor de existentiële dimensie in een woonzorgcentrum, hoe doe je dat? Herstelgericht werken in een woonzorgcentrum, hoe doe je dat? Patiëntenparticipatie op een afdeling ouderenpsychiatrie, hoe doe je dat? We sluiten af met getuigenissen over de eerste ervaringen met een herstelgroep voor ouderen.

Bekijk hier het volledige programma: Studiedag 'Herstelbenadering in de ouderenzorg: what's in a name?'

Inschrijven kan via deze link: Inschrijving studiedag herstelbenadering in de ouderenzorg - 19/10/2018