Vorming omtrent het onderwerp dementie
Voor Vrijwilligers zowel in de AZT werkzaam als elders werkzaam.
Andere geïnteresseerden ook welkom.