Praktijklezing team eetherstel - Family matters

Een eetstoornis weegt op het ganse gezin. Onderzoek toont aan dat eetstoornissen een grote impact hebben op familieleden en vice versa: de manier waarop de familie omgaat met de eetstoornis kan de behandeling positief of negatief beïnvloeden. Lies Depestele zal tijdens haar bijdrage vertellen welke processen families met eetstoornissen doormaken en hoe gezinnen tijdens een residentiële opname zowel individueel als in groep begeleid worden in het herstelproces van hun dochter. Vervolgens zal dr. Femke Vanhooren ingaan op de ambulante begeleiding van deze gezinnen waarbij ze verschillende manieren van werken met de context zal belichten in functie van de levensfase waarin de patiënt zich bevindt.

Accreditatie voor deze praktijklezing werd aangevraagd.