Praktijklezing 'Een motiverende omgeving voor cliënten met een eetstoornis: in de kliniek en thuis'

Team eetherstel organiseert op donderdag 22 maart van 14.00 tot 17.00 uur een derde praktijklezing voor verwijzers en andere geïnteresseerden. Met deze praktijklezing willen we verwijzers een gelegenheid bieden om inhoudelijk zuurstof op te doen, elkaar te ontmoeten en met elkaar in discussie te gaan.

Patiënten met een eetstoornis worden vaak beschreven als ambivalent ten aanzien van genezing. Ze hebben vaak een uitgesproken angst om de controle over hun gewicht te verliezen en dit kan er toe leiden dat werken aan herstel uitblijft. Onderzoek naar motivatie toont bovendien aan dat bij deze patiënten een gevoel van autonomie of ‘keuze’ een belangrijke voorwaarde is om tot therapeutische verandering te komen. Sofie Vanderlinden zal tijdens haar bijdrage vertellen hoe het motivationeel programma in Tienen aan de fundamentele basisbehoeften van patiënten gehoor geeft om vervolgens het herstelproces van deze patiënten gericht te ondersteunen. Vervolgens zal prof. dr. Bart Soenens ingaan op de motieven die patiënten kunnen hebben om al dan niet aan hun herstel te werken en op de rol die belangrijke omgevingsfiguren (ouders, medepatiënten, en therapeuten) kunnen spelen in motivatie voor herstel. Doorheen beide lezingen vormt de Zelfdeterminatietheorie een belangrijke leidraad.

Over de sprekers

Sofie Vanderlinden is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Ze maakt sinds 2010 deel uit van het team eetherstel binnen de PK Alexianen Tienen. Daarnaast is ze werkzaam in haar privé-praktijk te Hoeilaart.

Prof. Dr. Bart Soenens is ontwikkelingspsycholoog en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen ouderlijke opvoedingsstijl en het welzijn en psychosociaal functioneren van adolescenten en hij is mede-auteur van het boek ‘Vitamines voor groei, ontwikkeling voeden vanuit de Zelfdeterminatietheorie’ (2015).