In het praatcafé bespreekt een gastdeskundige bepaalde aspecten van dementie. Telkens staat er een ander onderwerp centraal. Je krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen, maar gewoon luisteren mag ook. Na de uiteenzetting kan je rustig napraten bij een drankje.

Op vrijdag 8 juli 2022 houden we een gezellige familiedag waar personen met (jong)dementie, hun mantelzorgers en andere sympathisanten welkom zijn, we sluiten af met een lekker ijsje.

Zo’n 85.000 Vlamingen lijden aan één of andere vorm van dementie. Dementie is de naam die gegeven wordt aan een langzaam proces van geestelijke en lichamelijke aftakeling. Ze treft vooral oudere mensen en is onomkeerbaar. Omgaan met dementie is een veeleisende taak die veel geduld vraagt.

Om die reden brengen we u het 'praatcafé dementie'. Het is een samenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Het praatcafé komt er in samenwerking met Alexianen Zorggroep Tienen, Stad Tienen, OCMW Tienen, Regionaal Ziekenhuis Tienen en het expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant 'Memo'.