De nood aan deze vorm van opvang, het ontstaan en de ontwikkeling, de voorwaarden tot opname in de hospice wanneer een ziekenhuisopname of een thuissituatie niet meer haalbaar zijn, maken dat we streven in 'De Klaproos' om de gast zo goed mogelijk op te vangen in een huiselijke omgeving. Hoe de opname voorbereid wordt, welke formulieren hiervoor gebruikt worden, hoe het team werkt, de inzet van vrijwilligers en wat je als familie mag verwachten… Dit en nog vele andere vragen worden op de infoavond toegelicht en zorgen ervoor dat iedereen een klare kijk krijgt op de werking van de ‘De Klaproos’ .