Ervaringsgerichte therapie

De ervaringsgerichte therapiegroep is een groep voor mensen die hun weg in het leven niet lijken (terug) te vinden ten gevolge van al langer aanslepende psychische moeilijkheden (angsten, stemmingsstoornissen, burnout, psychotische kwetsbaarheid, kwetsbare persoonlijkheden met lage ik-sterkte...).

Zij hebben meer nood aan een dragend/structurerend aanbod, eerder dan een inzichtelijk. Er wordt vooral ingezet op stabilisering en gewerkt met een meer laagdrempelige aanpak die individueel aangepast kan worden.

De focus van dit groepstherapeutische aanbod ligt op het (opnieuw) in actie komen, op positieve ervaringen opdoen om weer een weg te kunnen vinden in de maatschappij. Zo wordt er onder andere ingezet op het aanleren van nieuwe vaardigheden, bijvoorbeeld rond emotie-regulatie, conflicthantering, sociale vaardigheden...

Er wordt vertrokken vanuit een vaste behandelstructuur die bestaat uit 2 fases:

  • een eerste onthaalfase die 6 weken duurt, waarin de patiënt kan toekomen en zijn hulpvraag in kaart gebracht wordt. Aan het einde van deze fase worden de behandeldoelen en het behandelplan samen met de patiënt geconcretiseerd.
  • de tweede fase is de behandelfase. Deze neemt drie maanden in beslag. Indien gewenst, kan deze in overleg met het team en de patiënt met drie maanden worden verlengd. Tijdens deze behandelfase staat de individuele begeleider naast de patiënt als coach om mee de behandeldoelstellingen op te volgen, aan te passen indien wenselijk en tot een goed einde te brengen.