Pijlers

KOTlab steunt op drie belangrijke pijlers:

  • Laagdrempelig werken: minimale exclusiecriteria - maximaal kansen creëren, geen vereiste om GGZ-hulpverlening te hebben (gehad)
  • Intersectoraal samenwerken: uitwisselen van expertise met netwerkpartners, input vragen rond vormgeving van het project; het betrekken en betrokken houden van reeds aanwezige hulpverlening, het uitbouwen van nieuwe contacten en een netwerk voor de jongvolwassenen.
  • Continuïteit van zorg voorzien: de stap naar alleen wonen faciliteren, ook na het verhuizen, via een aanbod van nazorg en warme overdracht naar het betrokken netwerk toe.