Crisis?

Als zich tijdens het verblijf een crisis voordoet, wordt erop gerekend dat de bewoner de verantwoordelijkheid blijft nemen en kijkt wat er nodig is om de crisis te overbruggen (gezien er geen permanentie/crisisopvang wordt aangeboden), met behulp van een signaleringsplan of crisisplan.