Begeleiding

Ondersteuning en individuele coaching op verschillende levensdomeinen: dagbesteding en werk, vrije tijd, sociale contacten, financiële situatie, ADL (koken, poetsen, de was doen). De reikwijdte van dit pakket vraagt om ondersteuning van netwerkpartners onder de vorm van tandembegeleidingen. Ook het mee vormgeven en zorg dragen voor de groepsprocessen (‘huisgenoten als microsamenleving’) behoort tot het aanbod.

Individuele begeleiding:

  • opstellen van doelstellingen aan de hand van een begeleidingsplan en viermaandelijkse bespreking hiervan met de betrokken hulpverleners
  • minimum één gesprek per week met de dagelijkse begeleider
  • mogelijkheid tot aanvragen van een gesprek met de psycholoog

Groepswerking:

  • wekelijkse kringmomenten waarin het samenleven en de organisatie wordt besproken
  • aandacht voor groepsgebeuren als oefenterrein voor de jongvolwassenen